VENTUS-VENTILASJONSUTSTYR AS 
Din leverandør av merkesystemer og dekkringer!
HVEM ER VI?

Ventus Ventilasjonsutstyr ble etablert av Terje Andersen i 1979 og drives nå av sønnene Christian og Nicolai Andersen som et familieselskap. Vi produserer produktene våre i Norge og ønsker å være en stabil og god leverandør til det nordiske VVS markedet. Vår kundegruppe omfatter både privat og offentlig sektor, enkeltpersoner, entreprenørbedrifter, borettslag, VVS grossister og kommunale og statlige foretak.

HVA GJØR VI?

Vi produserer Dekkringer hos Erik Hoel Plastproduksjon i Hurum og trykker Merkesystemene hos Studio5 på Billingstad. Vi sender over hele landet samt Sverige og Danmark. Produktene er stort sett lagervare og vi bestreber rask og trygg levering

1. SIKKERHET

Som kunde hos oss kan du forvente deg profesjonell service og rask levering.

2. FLEKSIBILITET
Vi anser oss selv som svært fleksible både når det kommer til hurtig levering av standardproduktene og gode spesialløsninger tilpasset dine krav.
3. LØSNINGSORIENTERT
Vi er en løsningsorientert bedrift. Det er viktig for oss at du som kunde får det du vil ha.

Ventus merkesystemer MSV, MSR, MSA og MST gir bedre forståelse av VVS anlegg og forenkler vedlikehold for ventilasjon, røranlegg, automatikk og tilfluktsrom. Vi leverer også spesialtekster for TFM og anlegg utenom standard samt graverte skilt.

Etter avtale kan vi også trykke din logo på merkene. Ventus merkesystemer er stort sett kvadratiske og er splittet, dvs. at retningspilene er posisjonsløse og at teksten alltid kan leses riktig vei. Merkene leveres standard i størrelse 95x95mm.

Hvorfor merke?
Man velger å bruke ressurser på profesjonell merking av ventilasjonsanlegg fordi det tilfører ekstra sikkerhet og forståelse og dermed gir merverdi både for installatør og eier. Merkingen skal lette vedlikehold og navigasjon på anleggene samt sørge for sikkerhet ved brann eller transport av giftig/korrosiv eller på annen måte forurenset luft.

Et godt merket anlegg krever betydelig mindre innsats ved feilsøking, vedlikehold eller utvidelser. Skikkelig merking viser at anlegget holder profesjonell kvalitet og de fleste større aktører i VVS bransjen har gode rutiner for merking av anleggene sine.

Statsbygg har definert tverrfaglig merkesystem TFM. Det tverrfaglige merkesystemet består av skilt med tall og bokstaver som også benyttes på VVS anlegg. TFM sikrer unike koder til alle komponenter, men er lite intuitivt og krever til dels omfattende opplæring av brukeren. Det er selvfølgelig mulig å kombinere det tverrfaglige merkesystemets koder med Ventus merkesystemer slik at man får det beste fra begge verdener.

TFMs nummersystem omfatter de fysiske delene av en bygning eller et utendørsanlegg. Byggets enkelte bestanddeler får en kode som følger hvert enkelt objekt gjennom hele byggets levetid. Ved hjelp av dette unike nummeret refererer man til objektet i tegninger, beskrivelser, budsjetter, regnskap, internkontroll og dokumentasjon for drift og vedlikehold.

+194=360.001-JV401
+Lokaliseringskode = Systemkode - Komponentkode
Lokaliseringskoden er for eiendommen,
Systemkoden er for ventilasjonsanlegget,
Komponentkoden er for en tilluftsvifte.

Farger:
Merkesystemene forholder seg til standard farger for merking av ventilasjonskanaler, komponenter eller rørets innhold ihht. NS:5575 1987; NS ISO 3864-4 2011 og RAL-F3. RAL står for Reichsausschuss für Lieferbedingungen («Rikskomité for leveransebetingelser»).

RAL er et fargesystem utviklet i 1925 av Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. for å skape et enkelt system for å vise ulike farger. Det begynte med 40 farger, men består nå av nærmere 200 i det som kalles RAL Classic, og ytterligere i det som kalles RAL Design.

Med RAL menes vanligvis RAL Classic, der fargene betegnes med et firesifret nummer. Blant RAL-fargene finnes, til forskjell fra NCS-fargene, blant annet fluoirserende farger. Videre angir ikke RAL-kodene, til forskjell fra NCS-kodene, hvordan fargen skal blandes, selv om de er i systematisk ordning.

De samme fargene brukes også på merking av ventilasjonskanaler og -utstyr på tegninger og skjemaer. Kun Brannventilasjon med tilhørende komponenter er merket med fargen RAL 3001 signalrød.

Symboler og tekst:
Symbolene som benyttes i Ventus Merkesystemer de samme som brukes i anleggstegninger på utstyr som vifter, filter etc.

Merkingen er splittet, dvs. at symbolmerket står for seg selv for å vise luftstrømmens retning, mens tekstmerket plasseres slik at det vil kunne leses riktig vei.

Bruken av symboler øker både forståelsen av anlegget ved å gi tilleggsinformasjon som retningspiler på luftgjennomstrømningen i kanaler, og gir økt sikkerhet ved avlesning da symboler oppfattes raskere og på større avstand enn tekst. Teksten er spesifikk og fordrer ingen kjennskap til symbolene. Sammen gir dette størst mulig forståelse og minimerer sjansen for feilavlesning og misforståelser.

Det kan i tillegg også gis opplysninger om:

  • Anleggsnummer
  • Systemnummer
  • Betjeningsområde
  • Trykk, temperatur, konsentrasjon osv.
  • Utgangspunkt og/eller destinasjon (fra/til)
  • TFM Tverrfaglig merkesystem kode

Merking av fare:
Kanaler eller rør som kan inneholde korrosiv eller giftig forurensning merkes med varselgul med diagonale striper av svart.

Plassering:
Merkingen skal anbringes på flater som vender mot de normale adkomster til den ferdige installasjonen og må ikke skjules bak støtter, kanaler, rør etc.

Det er viktig at merkingen identifiserer alt utstyr tilhørende VVS anlegget som:
Spjeld, vifter, luftfilter, varmebatteri, tur/retur fjernvarme, kaldt vann, varmt vann, sirkulasjonsledning etc.

Merkene plasseres på utstyret eller i umiddelbar nærhet slik at utstyrets lokasjon ikke er til å misforstå. Hvis utstyret er skjult eller på annen måte ikke godt synlig, som f.eks. bak himlingsplater er det tilrådelig med dobbeltmerking, dvs. at man merker både på vegg og på komponenten.

Ved merking av kanaler og rør er det viktig at strømningsretningen angis med pil og at merket er korrekt farget mot innholdet. Kanalen eller rørets innhold skal i tillegg beskrives i klartekst f.eks.: Avtrekksluft.

Merkingen skal anbringes ved kanalforgreninger samt på begge sider av kanalenes/rørets gjennomføringer i gulv, skott, vegg eller dekk.

Påføring av merker:
Ventus Merkesystemer er selvklebende, og det er viktig å montere korrekt. Merkeplassen skal være fast, ren og tørr. Det beste er å benytte en avfetter som isopropanol eller rødsprit på en mikrofiberklut og rengjøre merkeplassen godt før merket settes opp. Det må også være minimum +4 varmegrader for at limet skal feste normalt. Oppstår luftlommer kan disse klemmes ut med en plastspatel o.l.

Hvis lokale omstendigheter ikke tillater normal merking med selvklebende skilt anbefales bruk av graverte plastskilt som kan skrus fast eller festes med lenke/ståltråd.

DEKKRINGER

Ventus originale dekkringer er runde lister beregnet på å skjule utsparingene ved gjennomføring av kanaler og rør. Ventus originale dekkringer er utført i hvit plast og er overmalbare og klippbare. De kommer med en festelås slik at de er enkle å montere selv etter at kanalen er på plass. Husk en ring på hver side av utsparingen!

Dekkringer finnes i følgende dimensjoner:
Ø-63mm, Ø-80mm, Ø-100mm, Ø-110mm, Ø-125mm, Ø-160mm, Ø-200mm, Ø-250mm, Ø-315mm, Ø-400mm, Ø-500mm

BRANNSPJELD

Spjeld for beskyttelse mot spredning av brann- og branngass. Spjeldene er typegodkjent for montering mot materialer av klasse EI 60 eller EI 120. Spjeldene er tilgjengelige i Forsinket stål, Alusinkbelagt stål eller Rustfritt stål SS2343.

Brannspjeld finnes i følgende dimensjoner:
Spjeldene leveres i størrelse 100 - 630

KONTAKT OSS

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud! Du kan kontakte oss via telefon, epost eller via vårt kontaktskjema til høyre.

Christian Grøner Andersen
Daglig Leder

Tlf: 930 87 102
E-post: post@ventus.no

Besøksadresse
Vårt hovedkontor

Slemdalsveien 81E,
0373 Oslo

Orgnr 922 276 935

Vi er et 100% norskeid og norskproduserende selskap. Vi leverer velkjente og smarte produkter til VVS bransjen. Merk deg Ventus!